NAZIV:  Ansambelska igra (enoletni predmet)

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Mojca Hribar Osmak

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (2 uri tedensko pol šolskega leta ali 1 uro tedensko celo šolsko leto)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 7., 8. in 9. razreda

CILJI: Učenci

  • urijo motoriko in koordinacijo gibov na lastnih, Orffovih in klasičnih glasbilih
  • z različnimi glasbili – lastna, Orffova, klasična, elektronska, … (VSA GLASBILA SO NA VOLJO V ŠOLI) izvajajo vokalne, inštrumentalne in vokalno – inštrumentalne skladbe (ljudska, klasična in zabavna glasba)
  • se navajajo na branje notnega zapisa (prirejeni zapisi in klasični zapisi),
  • poglabljajo svoj ritmični, melodični in harmonski posluh ter tehniko petja in igranja na glasbila
  • glasbeno ustvarjajo (oblikujejo lastne zvočne zamisli)
  • ob glasbi se sproščajo
  • se navajajo na nastopanje

METODE DELA:

Metode dela se prilagajajo učencem. Na začetku šolskega leta se ukvarjamo predvsem z osnovami izvajalske tehnike (igranje na lastna in Orffova glasbila). Tudi izbor skladb se prilagaja znanju učencev. Predmet je primeren tako za otroke brez glasbenega predznanja kot tudi za tiste, ki hodijo v glasbeno šolo. Pri predmetu uresničujemo učenčeve želje po izvajanju glasbe ter vzgajamo odgovornost do skupinskega muziciranja.

OCENJEVANJE:
Dosežki ansambelske igre se vrednotijo tako, da se sprotno preverja razvoj elementov glasbenih dejavnosti – skupinsko muziciranje, igranje na posamezna glasbila, petje, ustvarjanje.

Dostopnost