NAZIV: NAČINI PREHRANJEVANJA

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Andrejka Topić

NAČIN IZVAJANJA: 32 ur (2 uri tedensko pol šolskega leta)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 9. razreda

PREDSTAVITEV:
Učenci se učijo o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in posebnih razmerah.

CILJI:

  • pomen ustrezne prehranjenosti za zdravje,
  • tradicionalni in drugi načini prehranjevanja,
  • spoznati slovenske narodne jedi,
  • kuhati jedi za različne načine prehranjevanja,
  • kuhati slovenske narodne jedi in jedi značilne za države sveta,
  • načrtovati prehrano v naravi, v družini.
  • prehrana v različnih starostnih obdobjih,
  • ustrezna prehranjenost.

METODE DELA:
Pri predmetu je najpogosteje praktično pripravljamo hrano. Učenci spremljajo demonstracijo učiteljice praktičnih vsebin. Zelo malo je frontalne razlage. Določene naloge so individualne.

OCENJEVANJE:
Ustno, ocena praktičnega dela, seminarska naloga.

Dostopnost